Slide chia sẻ kinh nghiệm vào đời BrSE của anh Đinh Văn Kiên

Slide chia sẻ kinh nghiệm vào đời BrSE của anh Đinh Văn Kiên

  Kinh nghiệm   BrSE    —  2020, Jul 09    

Một slide chia sẻ rất hay về việc làm sao để trở thành BrSE

Những việc cần phải chuẩn bị, những khó khăn khi bước trên con đường trở thành BrSE

Nội dung của slide bao gồm:

  1. Tình trạng BrSE hiện nay
  2. Đôi nét về nghề BrSE
  3. Lợi ích và những khó khăn mà BrSE thường gặp phải
  4. Những kỹ năng cơ bản BrSE cần có
  5. Cần làm gì khi gặp khó khăn hoặc sự cố
  6. Kết luận và nhắn nhủ

Cảm ơn a Đinh Văn Kiên về bài chia sẻ hay

Mọi người có thể xem chi tiết slide ở đây