Kỹ năng estimate và những trò lố của Varant

  Skills    —  2020, Jul 01    

Kỹ năng estimate

Có những câu chửi mà có thể ngày nào đó bạn sẽ nhận được từ sếp.

Có thể đó không hẳn là câu chửi nhưng nếu nói ra thì ngầm ý là chửi.

Cũng 1 phần mình không hiểu tiếng nhật nên có thể là sai chăng

Ví dụ:

反省というか…
A君とB君も、締め切りを意識してちゃんとタスク管理と報告するように、1人1人がレベルアップしないとダメです。

Nhưng là vì sao, có nhiều khúc mắc ở đây chăng.

Hoặc vì là đã muốn nói thì nói cách nào cũng được.

Gửi theo trình tự thì mất thời gian, mà gửi trực tiếp thì lại bảo là đã gửi chưa.

Nhưng tốt nhất nên khéo léo. Lươn lẹo 1 tí. Sẽ đỡ hơn